Премини към основното съдържание

Лемежите са важни компоненти на plugove (плуговете) и играят ключова роля в процеса на обработка на почвата. Те са метални пластини, които са разположени в предната част на плуга и служат за отрязване на горния слой на почвата.Съществуват различни видове лемежи за плугове, всеки проектирани за специфични почвени условия и задачи.Стандартни лемежи: Най-често срещаният тип лемежи, подходящи за широк кръг почвени условия.Оборотни лемежи:Тези лемежи могат да се обръщат, за да се удължи живота им.Износоустойчиви лемежи: Изработени от по-здрави материали за работа в твърди или каменисти почви.Размер и материал,качество.