Премини към основното съдържание

Кардани за земеделски машини: Универсалните кардани са най-често срещаният тип кардан, използван в селскостопански машини. Те се състоят от две кръстовини, свързани с телескопична тръба. Карданните вилки позволяват на валовете да се въртят под ъгъл един спрямо друг, а телескопичната тръба позволява на валовете да се движат аксиално един спрямо друг.