Иновации и конкурентоспособност

Фирма ЕТ Саня -АД Атанас Драганов участва по програма  на Европейския съюз! За справяне с последиците от пандемията COVID-19 и съответно беше одобрена.